homepage


10.05.2021 — 19.00 LQ #41: Tremolo ostinato/Odlety (online) Online - Facebook LQ - Literárny kvocient
LQ—Literárny kvocient
13.05.2021 — 20.00 Literárny klub so Zuzanou Homolovou + koncert (online) Karloveská knižnica
Literárny klub (sk)
17.05.2021 — 14.00 LiteraTour Nový Sad: Jana Juráňová Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade
Literatour
17.05.2021 — 20.00 Art Debut: Barbora Hrínová - Jednorožce (online) Karloveská knižnica
Art Debut
18.05.2021 — 15.00 LiteraTour Belehrad: Jana Beňová Filozofická fakulta Belehradskej univerzity
Literatour
20.05.2021 — 20.00 Art Debut: Klára Vlasáková - Praskliny (online) Karloveská knižnica
Art Debut
24.05.2021 — 20.00 Svet pohltený zeleňou a básne na konci sveta (online) Karloveská knižnica
Literárny klub (sk)


Predchádzajúci ročník Nasledujúci ročník