homepage

22.02.2018 — 18.00 W. G. Sebald: Vysťahovalci (čítanie a diskusia) Goethe - Institut Bratislava
Literárny klub (sk)


22.02.2018 — 18.00 W. G. Sebald: Vysťahovalci (čítanie a diskusia) Goethe - Institut Bratislava
Literárny klub (sk)
26.02.2018 — 19.00 LQ # 17 __ Samota je moja staršia sestra/ Pán Ó klub pod lampou
Literárny klub (sk)


26.02.2018 — 19.00 LQ # 17 __ Samota je moja staršia sestra/ Pán Ó klub pod lampou
Literárny klub (sk)
14.03.2018 — 17.00 Básne 2017: Martin Melicherčík/Petr Mezihorák Literárne informačné centrum
Literárny klub (sk)


14.03.2018 — 17.00 Básne 2017: Martin Melicherčík/Petr Mezihorák Literárne informačné centrum
Literárny klub (sk)
22.03.2018 — 18.00 Literárny klub: RSL Moldavsko & Slovinsko Literárny klub v KC Dunaj
Literárny klub (sk)


22.03.2018 — 18.00 Literárny klub: RSL Moldavsko & Slovinsko Literárny klub v KC Dunaj
Literárny klub (sk)