homepage

30.06.2018 — 19.30 Básne SK/CZ 2018: otvárame v Prahe! Punctum - Krásovka
Básne-súťaž
01.06.2018 — 17.00 BÁSNE SK/CZ na festivale Habrovka U Habrovky
Básne-súťaž